Stuur een E-mail naar met een

           vermelding van tekst en voor wie U een kaarsje wil

          laten branden en ik plaatst het voor U op deze pagina.

      

Naam. Datum: Melding waarom U een kaarsje wil laten branden.

Voor welke  persoon/personen.

  Theo en Lies    van Overbeek.

06-11-2021.

        Wij willen een kaarsje laten branden voor Frans,         we missen je nog elke dag.

Frans Sluyter.