Riek van Overbeek.                          Patricia de Laat.                           Lies van Overbeek.

      

              Angelique Verbeek.                       Sharon van der Velde.                     Martina Stoetman.

     

 

 

                                        Op ............... organiseerd

                      het feestcomité weer de wel bekende en altijd  gezellige

          Bloasavond!!!!!!!!!!!!!!

    Het wordt gehouden in Cultureel centrum "De Helftheuvel".

                Helftheuvelpassage 115  's-Hertogenbosch.

                      aanvang 19.30 uur entree is gratis.

Wil U als vereniging deze geweldige en gezellige avond ook eens mee maken meld U zich gerust aan. cvknoidum@gmail.com

        

    

 

                          

Tot Ziens Namens Het Feestcomité